Så säljer du företagsfakturor på bästa sätt

Driver du ett sportföretag eller är du en inbiten löpare med eget företag? Att röra på sig är bra för att både arbeta bättre och bli mer kreativ. Som företagare är det klokt att leva hälsosamt, liksom att arbeta för en hälsosam företagsekonomi. Ett sätt att förbättra likviditeten är genom att sälja fakturorna.

Fakturaköp

Ett fakturaköp innebär att en bank eller annat finansieringsinstitut köper dina fakturor. Du får pengar och de får betalningen som de driver in. För många företag är det ett smart sätt för att omgående få in mer likvida medel. Att ansöka om lån tar längre tid och du måste förklara vad du ska använda lånet till. Du slipper också att driva in obetalda fakturor själv. Gå in på Krea för bästa villkoren på fakturaköp, där du också får hjälp att gratis jämföra banker ifall du behöver ta ett lån. Du kan både sälja enskilda fakturor och avtala om löpande fakturaköp och på så sätt minska på din administration.

Fördelar med fakturaköp

Den stora fördelen för dig med fakturaköp är pengar och tid. Du kan sälja med och utan regress, beroende på ditt och dina kunders ekonomi. De flesta företag säljer fakturor med regress. Det innebär att även om du sålt fakturan till en bank, så är du återköpsskyldig om de inte får in pengarna. Det andra alternativet är att sälja fakturan utan regress. Då köper banken både fakturan och den medföljande kreditrisken. Det är tryggare för dig som företagare, men dyrare och ställer höga krav på dina kunder. Dina kunder måste ha god ekonomi för att en bank ska vilja ta i en faktura utan möjligheten till att köpet går tillbaka. Därför är det vanligare med fakturaköp med regress. Det är värt att lägga till att de flesta kunder kommer betala sina räkningar. Det är så samhället är uppbyggt. En privatperson eller ett företag som inte betalar sina räkningar får svårare att ta lån, får betalningspåminnelser och kan till slut hamna hos Kronofogden.

Nackdelar med fakturaköp

Det finns främst två nackdelar med fakturaköp, men om du går via Krea kan du minska båda riskerna. Det handlar om vilka villkor du har med banken kring återbetalning samt indrivning. Säljer du med regress vill du ha många dagar på dig innan fakturan kan komma tillbaka till dig. Än viktigare är hur banken driver in pengarna. Är dina kundrelationer väldigt viktiga, så måste du samtala med finansieringsinstitutet om på vilket sätt de får driva in pengarna. Snabbt och hårt eller för att långsiktigt behålla en god relation.

Likheter: löpning och att driva företag

Det finns många likheter mellan att hålla på med löpning och att driva företag. Ju längre du håller på, desto bättre blir du. Ska du bli en skicklig löpare måste du träna långsiktigt. Göra upp en plan, träna och skapa tydliga mål. Detsamma gäller för att lyckas med ditt företag. Du blir inte rik över en natt. Företagare är också ofta stressande. Därför är det klokt att löpa. Löpning ger dig bättre kondition, sänker insulinnivån och förebygger många sjukdomar. Se till att ta dig ut i löpspåret flera gånger i veckan, så kommer du arbeta och må bättre.