Spring ifrån ovanorna

Friheten som kommer med löpning handlar inte bara om att man kan springa när man vill, blir lättare i kropp och själ och enklare kan disponera över sin egen tid. Det är också en fråga om att få ett bättre självförtroende och att befria sig från olika ovanor och annat gissel, som till exempel att sitta stilla för mycket, att röka, att vara överviktig eller att känna sig handlingsförlamad. Det är dags att börja se på löpning, och alla fysiska aktiviteter, som en väg ut ur obehag och missnöje och en fantastisk lösning på många problem.

Rökning är en av de svåraste ovanorna att bli av med, men ingenting är omöjligt. Särskilt när det gäller löpning är cigaretter ett stort problem då de försämrar lungkapaciteten och den allmänna konditionen. För att sluta gäller det först och främst att man fattar beslutet och vidare att man har en bra plan. En sådan kan bestå av att ta hjälp av olika Nicorette produkter som sprayer, tuggummin och sugtabletter samt att springa regelbundet och att ge sig själv belöningar.

En fråga om attityd

Alla ovanor bottnar i en osund attityd gällande den egna kroppen och karaktären. Det är ju inte så att människor inte vet om att man inte bör äta för mycket, dricka för ofta och aldrig motionera. Anledningarna till att man har denna inställning kan vara att man har en dålig självkänsla, att man tvivlar på sin karaktär, att man har låg stresstålighet eller bearbetar svåra trauman på ett självdestruktivt sätt. Ofta upplever man att man har hamnat i en ond cirkel där man röker för att man är stressad och är stressad för att man röker. Faktum är att många dåliga vanor kan leda till psykisk ohälsa, vilket gör det ännu svårare att bryta dem.

Det är här som löpningen är så fantastisk! Att springa regelbundet har så enormt många fördelar att det inte går att nämna alla här, men om man talar om ovanor kan just denna träningsform ge rökaren ett kraftfullt vapen i kampen för att sluta. Först och främst ger löpningen ett bättre självförtroende på två plan: dels att man får en skjuts av välgörande signalsubstanser och hormoner som kan motverka depression lika bra som läkemedel, dels att man genom att uppnå olika mål hela tiden rör sig framåt och utvecklas. Att klara av den första kilometern, att springa snabbare och att klara av ett halvmilslopp ger en “jag kan”-känsla som man sedan kan anamma i andra situationer, som till exempel att kunna sluta röka eller dricka.

Ju bättre man blir på att springa desto mindre vill man röka då rökningen hindrar framfarten! När man väl har slutat kan man snabbt se hur det påverkar fysiken, och då kommer man aldrig att vilja börja igen.