Varför löpa  

Löpning är en träningsform som gör en glad och ger en energi och i förlängningen mår utövaren också bättre både fysiskt och psykiskt. Under den tid den aktive är ute och springer så kan tankarna få virvla fritt medan kalorierna förbränns snabbt och effektivt; en löprunda som inte gör den aktive alltför andfådd kan ge såväl lösningar som svar på problem och frågor.

Om löpningen känns tung, om2-_wkjmc8x4-tikkho-maciel det känns lättare att gå än att springa, så kan positiva vinster som ett stärkt hjärta, sänkt blodtryck, stärkt skelett och sänkt kolesterol kanske locka. Eller att kroppen blir fastare, och snyggare, med starka muskler. Löpningen hjälper också till att stärka immunförsvaret.

En vanligen återkommande ursäkt till att undvika alla former är träning, så också löpning, är tid; tiden finns inte. Det är inte längre en ursäkt för att inte ge sig ut på en löprunda. I en undersökning publicerad i Journal of the American College of Cardiology (JACC Journals) så får löparen en hälsovinst efter bara fem till tio minuters löpning per dag, läs mer på JACC Journals hemsida.

Enligt en undersökning gjord av Riksidrottsförbundet så är kvinnor mer aktiva än män, det vill säga att kvinnorna motionerar mer. En välutbildad och väl avlönad kvinna motionerar långt mer än en lågutbildad man med låg lön i glesbygden. Den vanligaste motionsformen är gång/promenader som drygt 60 % av Sveriges kvinnor svarat att de ägnar sig åt minst en gång i månaden. Motsvarande siffra för männen är 40 %. Drygt 20 % av Sveriges befolkning ägnar sig åt löpning/jogging minst en gång i månaden. Läs gärna mer på Riksidrottsförbundets hemsida.

Varför löpning är en mer utövad motionsform bland kvinnor och i större städer beror till viss del på att det ger en signal om utövarens livsstil. Löparen vill utstråla mode, vill synas och vill framstå som hälsosam. Vissa säger också att det beror på enkelheten. Oavsett var motionären befinner sig så går denna sport att utöva och den går att påbörja precis utanför dörren, alltså spar den tid åt utövaren som inte behöver bege sig till en specifik plats. I storstaden, i vildmarken, snöra på skorna och du är redo att ge dig ut.